Skip to content

Het heden, verleden en de toekomst van de VLB in de optiek van Bert van den Kerkhof

In het juni-nummer van Het Register, het vakblad van de Register Belastingadviseurs, is het interview met ‘Agro-ridder’ Bert van den Kerkhof gepubliceerd.

 

Het interview is geïnitieerd door Wil Vennix, voorzitter van het RB, in verband met het 90 jarig bestaan van de VLB en de benoeming van het RB-lid Bert van den Kerkhof tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. De onderscheiding ontving de voorzitter van de Vaksectie Recht voor zijn grote verdiensten als belangenbehartiger voor de agrarisch ondernemers op het gebied van de fiscaliteit.

In het interview komen het heden, verleden en de toekomst van de VLB in notendop voorbij. Bert van den Kerkhof geeft zijn visie op tal van onderwerpen:

de VLB en de belangenbehartiging, de landelijke landbouwnormen aangevuld met VLB-normen, de discussiepunten met de Belastingdienst over installaties, gebouwen en aanhorigheden.

Verder ventileert de voorzitter van de Vaksectie Recht zijn visie op de bedrijfsopvolgingsregeling, de landbouwvrijstelling alsmede de rol die de boer zou kunnen vervullen als leverancier van bio-energie. Door de opschaling van bedrijven en de toenemende regelgeving zullen in de toekomst volgens Bert van den Kerkhof minder adviseurs maar met meer expertise nodig zijn.

De VLB blijft onverminderd doorgaan met de belangenbehartiging voor de agrarische sector, binnen de deelgebieden: bedrijfskunde, juridisch een fiscaal. Verder stel de VLB zich ten doel de boeren te faciliteren bij het verzamelen van gegevens zodat de boeren bij de verschillende overheidsinstanties een juiste aangifte kunnen doen en hun bedrijf op basis van actuele gegevens kunnen aansturen.