Skip to content

Bert van den Kerkhof benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

P1020154

Bert vd Kerkhof en burgemeester Noordanus van Tilburg

PERSBERICHT

vlb-logo-90-jaar

Bert van den Kerkhof benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Grote verdiensten als belangenbehartiger voor de agrarisch ondernemers op het gebied van de fiscaliteit

De heer mr. ing. H.J. (Bert) van den Kerkhof is bij Koninklijk Besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bert van den Kerkhof kreeg de onderscheiding voor zijn grote verdiensten in zijn nevenfunctie van voorzitter van de Vaksectie Recht van de VLB op 26 april jl. Op het stadhuis in Tilburg ontving hij die uit handen van burgemeester P.G. A. (Peter) Noordanus in aanwezigheid van zijn familie en vertegenwoordigers van de Vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus ‘VLB’ .

Woordvoerder VLB agro fiscaal. Bert van den Kerkhof (58) is vanaf 1 januari 2001 voorzitter van de Vaksectie Recht van de vereniging VLB. Het voorzitterschap wordt gedragen door de vijf leden van de VLB: de accountants- en adviesbureaus van ABAB, Flynth, Accon avm, Alfa en Countus. Bij eerstgenoemd lid is hij werkzaam als hoofd vaktechniek belastingadvies. Al meer dan vijftien jaar behartigt Bert van den Kerkhof met grote inzet en gedrevenheid de belangen van de agrarisch ondernemers in Nederland op het gebied van de agro-fiscaliteit. Iedere agro-ondernemer heeft baat gehad en nog steeds baat bij zijn verdiensten.

Gedrevenheid. Bert van den Kerkhof wordt geroemd om zijn grote kennis van zaken op fiscaal en juridisch terrein, om zijn goede onderhandelingsvaardigheden met oog voor het compromis, alsmede om zijn bereidheid zijn kennis en successen te delen. ‘Dat de maatschappelijke verdiensten van Bert van den Kerkhof worden gehonoreerd, komt hem meer dan toe en is daarnaast ook een mijlpaal in het 90 jarig bestaan van de vereniging’, aldus Fou Khan Tsang, voorzitter van de VLB.

Landelijke Landbouwnormen. Al vanaf het begin (1991) levert de decorandus op constructieve en coöperatieve wijze een grote bijdrage aan de totstandkoming van de Landelijke Landbouwnormen. Komend najaar zullen de normen naar verwachting voor de 25e keer worden vastgesteld. Doordat de normen in overleg met de Belastingdienst vooraf worden vastgelegd, worden de werkprocessen bij zowel de VLB-kantoren als bij de Belastingdienst sterk vereenvoudigd, wat ten goede komt aan de agrarisch ondernemers.

Bedrijfsopvolging. Bert van den Kerkhof is initiërend geweest in de opstart en de voortgang van de besprekingen met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën over de bedrijfsopvolgingsregeling. Na vijf jaar hebben de besprekingen eind 2015 geresulteerd in nieuwe landelijk geldende afspraken over de waardering van agrarische bedrijven bij een bedrijfsopvolging. Hiermee is bewerkstelligd dat bedrijfsopvolgingen in de agrarische sector kunnen worden geregeld zonder heffing van schenk- of erfbelasting.

LTO Nederland. Al vijftien jaar is de geridderde in zijn rol als voorzitter van de VLB ook adviseur van LTO NL op agro fiscaal terrein. Bert van den Kerkhof heeft een belangrijke bijdrage geleverd en levert dat nog steeds aan de totstandkoming en het behoud van fiscale regelingen die gelden voor de land- en tuinbouw. Recent nog werden aan het Ministerie van Financiën belastingvereenvoudigingsvoorstellen aangereikt.

 

[Einde persbericht]

Noot voor de redactie: De VLB behartigt de fiscaal-juridische en agro-bedrijfskundige belangen van de aangesloten leden: ABAB Accountants en Adviseurs, Flynth adviseurs en accountants, Accon avm adviseurs en accountants, Alfa Accountants en Adviseurs, Countus accountants + adviseurs.

Voor meer informatie: de algemeen secretaris van de VLB, Bernadette Roos, bernadetteroos@vlb.nl of 073 5230412.