Skip to content

Omvangrijke en complexe regelgeving bemoeilijkt agro-bedrijfsoverdrachten

Bij het halfjaarlijks overleg van LTO met het Ministerie van Economische Zaken op 5 juli jl. heeft de VLB aandacht gevraagd voor de gevolgen van de steeds maar toenemende wet- en regelgeving op bedrijfsoverdrachten in de agrarische sector.

In samenhang hiermee heeft Wim Esselink, redacteur van De Boerderij, aan  Lubbert van Dellen, de voorzitter van de Vaksectie Agro Bedrijfskunde van de VLB, vragen gesteld. Zie onderstaand voor het nieuwsbericht hierover in De Boerderij.


Bedrijfsoverdrachten lastig vanwege fosfaatrechten

Bedrijfsoverdrachten in de melkveehouderij zijn extra lastig vanwege de onzekerheid over fosfaatrechten.

Ondernemers en adviseurs vrezen een mogelijke korting van 10% op de fosfaatrechten voor melkvee als die wetgeving begin 2017 van kracht wordt. Dat zegt Lubbert van Dellen, voorzitter van de Vaksectie Agro bedrijfskunde binnen de koepel van agrarische accountantskantoren VLB.

Bedrijfsoverdrachten uitgesteld

Volgens Van Dellen worden binnen VLB-kantoren bedrijfsoverdrachten uitgesteld totdat er meer zekerheid is. Bij overdrachten die wel doorgaan, worden zogenoemde glijclausules opgenomen: mocht er een onbedoelde korting ontstaan, dan wordt de overdracht teruggedraaid. Dat heeft mede te maken met de behandeling door RVO.nl en betreft ook situatie met betalingsrechten of de zogenoemde melkveefosfaatreferentie. “RVO.nl wil wel goed meewerken, maar die organisatie moet iets uitvoeren, wat soms niet uit te voeren is”, aldus Van Dellen.

Hij wijst op verschillende voorwaarden en registraties bij de Kamer van Koophandel (KvK) én RVO.nl waar door er zaken mis kunnen gaan. “Als er dan telefonisch een afspraak is gemaakt, kan later blijken dat de registratie RVO en KvK net weer verschillend is en daardoor anders uitpakt. Een bedrijf wordt uiteindelijk enkel en alleen beoordeeld op de juridische registratie bij RVO en KvK en of dat past binnen de beleidsregels.”

‘Onzekerheid kost onnodig veel tijd en geld’

De onzekerheid over de gevolgen voor fosfaat- en betalingsrechten (en grondgebondenheid) bij overdrachten kost onnodig veel tijd en daarmee geld, volgens Van Dellen. Hij schat dat het gaat om honderden bedrijfsoverdrachten die extra lastig zijn, daarnaast nog eens honderden situaties waar het gaat om wijzigingen van maatschappen zoals toe- of uittreding van kinderen of ouders waardoor ook de KvK- en RVO-registratie wijzigt.