Skip to content

Belangenbehartiging VLB – Fiscale duiding subsidie Jonge Landbouwers

 

De VLB behartigt de belangen van haar klanten/ondernemers. In het spoor van LTO NL agendeert de Vaksectie Recht van de VLB onderwerpen in het periodieke overleg met de Belastingdienst. De VLB heeft er belang bij dat er binnen haar kantoren zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt. Een vraagstuk dat voor oponthoud zorgt wordt ter hand genomen. Een toelichting volgt.

 

Subsidie Jonge Landbouwers

Om bedrijfsovername en -opvolging door jonge agrariërs in de agrarische sector te faciliteren heeft de overheid de subsidieregeling Jonge Landbouwers in het leven geroepen. Vanuit deze regeling kunnen jonge landbouwers die minder dan drie jaar geleden een agrarisch bedrijf hebben overgenomen, eenmalig een subsidie krijgen voor investeringen die zij doen en met een lening financieren. Zie de www.rvo.nl > zoeken op subsidie jonge landbouwers.

 

Oponthoud

De bedenkers van een subsidieregeling bekommeren zich niet over de fiscale gevolgen van een subsidieregeling, zo is de ervaring. Uiterlijk bij het opstellen van de jaarstukken en het doen van de aangifte inkomstenbelasting van de jonge agrariër komen de gevolgen aan het licht. Bij de verwerking van de subsidie Jonge Landbouwers speelt steeds de vraag of de subsidie ook op een voor de ondernemer gunstige wijze mag worden ‘gespreid’.

 

Twee denkrichtingen

Stel dat de jonge landbouwer € 10.000 subsidie ontvangt en de lening voor 10 jaar is aangegaan, dan zijn er twee denkrichtingen:

1. Het hele bedrag van € 10.000 wordt in één keer aan de winst toegevoegd óf

2. tien jaar lang wordt € 1.000 tot de winst gerekend.

Het zal duidelijk zijn dat het spreiden van de ontvangen subsidie over meerdere jaren in het algemeen voordeliger zal zijn dan het hele bedrag in het jaar van ontvangst (in een keer) aan de winst toe te rekenen.

 

In overleg

Over de verwerking van de subsidie liepen de gedachten uiteen, zowel binnen de kantoren als in de communicatie met de Belastingdienst. Dat zorgde voor oponthoud. De VLB heeft daarom het onderwerp bespreekbaar gemaakt in het overleg met de Belastingdienst. Het resultaat van het overleg is dat de Belastingdienst heeft aangegeven dat ook denkrichting twee akkoord is! Met deze uitkomst heeft de VLB weer een stap gemaakt in haar doel om zo efficiënt mogelijk de boekhouding van haar klanten/ondernemers te verwerken.