Skip to content

Belangenbehartiging vaksectie recht I

De VLB behartigt de belangen van haar klanten/ondernemers. Een sprekend voorbeeld lichten wij hieronder toe. Onder de vleugels van LTO NL heeft de vaksectie recht van de VLB periodiek overleg met vertegenwoordigers van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën, en daarnaast ook met vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken. Op de agenda’s staan agro-onderwerpen. Een actueel fiscaal onderwerp is de afschrijving op varkensrechten.

Afschrijving op varkensrechten

De overheid heeft in 2013 besloten dat varkensrechten op zijn vroegst in 2018 worden afgeschaft. Eerder was het jaartal 2015 genoemd. Het besluit heeft tot gevolg dat varkenshouders langer rekening moeten houden met productierechten en de daarbij behorende beperkingen daarvan. De reden daarvoor is de mestverwerking: de overheid heeft onvoldoende zekerheid dat de geproduceerde mest kan worden verwerkt en dat er geen mestoverschot ontstaat na een afschaffing van de varkensrechten.

In gesprek

Sinds bekend is dat de varkensrechten langer blijven bestaan, is de VLB samen met LTO NL in gesprek met de Belastingdienst over de afschrijvingsmogelijkheden. De Belastingdienst heeft daarbij de opvatting dat op varkensrechten niet kan worden afgeschreven en de vaksectie recht van de VLB de opvatting dat dit wel moet kunnen op basis van algemene belastingbeginselen. Als de varkenshouder niet mag afschrijven van de varkensrechten dan heeft dit tot gevolg dat de kosten pas op een verder weg gelegen tijdstip, aan het einde van de regeling, in een keer ten laste van het resultaat mogen worden gebracht. De VLB gaat daar niet in mee en verdedigt dat de kosten moeten drukken op het jaar dat de kosten hun vruchten afwerpen. Wordt vervolgd!