Skip to content

EFAC-nieuws

Waar staat de afkorting EFAC voor, waarom is de VLB lid van de EFAC ? Welke onderwerpen staan op de agenda van de fiscale werkgroep van de EFAC, in het bijzonder bij de EFAC-meeting in november van dit jaar in Den Haag?

De VLB is lid van de European Federation of Agricultural Consultancy (EFAC). In 1997 is EFAC opgericht door vertegenwoordigers van enkele accountantsorganisaties in de Europese gemeenschap die zich in belangrijke mate bezighouden met de administraties en de advisering van agrarische bedrijven. Het doel van EFAC is te onderzoeken hoe in de verschillende aangesloten landen binnen de Europese gemeenschap bedrijfseconomische vraagstukken voor agrarische bedrijven worden aangepakt. Daarnaast wordt er door de fiscale werkgroep rechtsvergelijkend onderzoek gedaan over fiscale vraagstukken. EFAC wil onafhankelijk van de overheid een mening kunnen vormen en voorstellen kunnen doen hoe de wet- en regelgeving binnen de agrarische sector zou moeten worden vormgegeven.

EFAC-taxgroup
Binnen de EFAC is er net zoals binnen de VLB een fiscale werkgroep. De fiscale werkgroep komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar om over fiscale onderwerpen van gedachten te wisselen. Vanuit de vaksectie recht van de VLB neemt de voorzitter van de vaksectie recht daar als afgevaardigde van de VLB aan deel. Binnen de taxgroup worden fiscale regelingen in de diverse landen met elkaar vergeleken. Die kennis wordt dan weer gebruikt in Nederland, niet rechtstreeks want de kennis over de fiscale regelgeving in een ander land kan niet een op een in Nederland worden toegepast, maar wel zijn elementen uit die fiscale regelgeving bruikbaar voor de belangenbehartiging. Door het lidmaatschap geeft de VLB een duidelijk signaal naar de Nederlandse overheid af dat zij bij de beoordeling van wet- en regelgeving ook zicht heeft op wat in de ons omringende landen op dit terrein gebeurd. Dit heeft als bijkomende voordeel dat de VLB als een serieuze gesprekspartner wordt gezien wanneer er voorstellen worden gedaan om de wet of het beleid aan te passen.

EFAC-meeting in Den Haag
In november zal in Den Haag een tweedaagse bijeenkomst van de taxgroup worden georganiseerd door de VLB. Daarbij zal de fiscale behandeling van de betalingsrechten als belangrijkste onderwerp op het programma staan. Dit onderwerp stoelt op Europese regelgeving en is in alle landen van de Europese Unie actueel.
Het programma is er verder op gericht om de leden van de vaksectie en die van de taxgroup nader kennis met elkaar te laten maken, zodat de buitenlandse collega’s laagdrempelig door de leden van de vaksectie kunnen worden geraadpleegd.