Skip to content

Netwerkbijeenkomst VASN, editie 2024

Overdracht landgoed of agrarische bedrijf naar de volgende generatie. Erfrecht, goed regelen loont! Zo luidt de aanhef van de uitnodiging aan de leden van de verenigingen van notarissen, rentmeesters, advocaten en fiscaal en financieel adviseurs binnen het agro-terrein voor de netbijeenkomst op woensdag 29 mei in Wageningen, aanvang 12.30 uur. Inleiders zijn:

  • Paul Kindt, rentmeester, voor een overall view op het onderwerp. Vervolgens wordt ingezoomd op het erfrecht door:

Na afloop van de forumdiscussie is er een aangeklede borrel en tijd om te netwerken met advocaten (VvARA), -notarissen (VASN), rentmeesters (NVR). De VLB meent deel met agro-juristen en agro-fiscalisten.

Zie hier de uitnodiging inclusief het aanmeldformulier.

Bernadette Roos, secretaris Vaksectie Recht VLB

Agrarische bedrijfsopvolging anno 2019

Op 26 september a.s. kunnen leden van verenigingen die in het agrarische domein werkzaam zijn elkaar spreken rondom het thema agrarische bedrijfsopvolging.

Bent u notaris, advocaat, rentmeester, fiscaal of financieel adviseur en lid van VASN, VARA, NVR of VLB,  leg de datum van donderdag 26 september a.s. aanvang 12.30 uur dan vast in de agenda.

Het hele palet aan aspecten wordt door de sprekers op de netwerkbijeenkomst besproken:

  • erfrechtelijke – en civiele aspecten door Tea Mellema
  • fiscale aspecten door André Verduijn, lid Vaksectie Recht VLB
  • waarderingsaspecten door Cor van Zadelhoff

Lees meer en schijf u in: Uitnodiging netwerkbijeenkomst

Bernadette Roos, secretaris VLB