Skip to content

Presentaties VLB-congres ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’

De VLB vierde op 3 juni jl. haar 95 jarig bestaan met het congres ‘Stikstofstress, dilemma’s en kansen voor de agrarische sector’. Het thema werd door de sprekers ter hand genomen en ingevuld. Onderstaand treft u de link aan waarmee u de presentaties kunt downloaden.

Peter Drenth, gedeputeerde Provincie Gelderland over het provinciale stikstofbeleid. Zie hier de presentatie

Peter Drenth aan het woord

Arjen Doosje, programmadirecteur DG Stikstof bij MinLNV over het landelijke stikstofbeleid. Zie hier de presentatie

Arjen Doosje aan het woord

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO NL over de visies van LTO op het stikstofbeleid. Zie hier voor de presentatie .

Sjaak van de Tak aan het woord

Lubbert van Dellen, VLB Vaksectie Bedrijfskunde, over bedrijfskundige aspecten stikstof. Zie hier voor de presentatie

Lubbert van Dellen aan het woord

Jeroen Rheinfeld, IAR, over het juridische kader stikstof. Zie hier voor de presentatie

Jeroen Rheinfeld aan het woord

Andre Verduijn, VLB Vaksectie Recht, over fiscale aspecten stikstof. Zie hier voor de presentatie

Andre Verduijn aan het woord

Bernadette Roos, secretaris VLB, vlb@vlb.nl