Skip to content

Samenwerken met fosfaatrechten

koeien in de wei

 

 

 

 

 

 

 

Tekst van de publicatie in Nieuwe Oogst d.d. 26 mei 2018; auteur Arne de Beer, lid Vaksectie Recht VLB  namens Alfa Accountants en Adviseurs

Samenwerken met fosfaatrechten

Fosfaatrechten roepen veel fiscale vragen op. Antwoorden zijn er inmiddels ook. In werkgroepverband hebben overheid en adviseurs meer duidelijkheid gegeven. Kijk hiervoor op de site van LTO of VLB. De praktijk kan hiermee verder. Niet in de laatste plaats omdat melkveehouders volop kijken naar mogelijkheden om de fosfaatrechten in een VOF of maatschap te gaan exploiteren. Hierbij zijn vooral juridische spelregels naast fiscale van belang.  Zo’n samenwerking heeft vooral zin als er bij de inbreng en ook bij de latere uittreding geen korting van 10% op de fosfaatrechten plaatsvindt. De beleidslijn van RVO biedt hiervoor mogelijkheden. Ga een samenwerking alleen aan met een betrouwbare partij en gericht op duurzaamheid en overdracht op termijn. Alleen dan mag je er succes van verwachten.

Fiscale voordelen samenwerkingsverband

Waarom zou je fiscaal een samenwerkingsverband met fosfaatrechten aangaan? Er zijn drie belangrijke belastingvoordelen waarop je als ondernemer kan sturen:

  1. Je wilt afrekening over de waarde van fosfaatrechten voorkomen. Dit kan bij gebruikmaking van de fiscale doorschuifregeling. Daarvoor is vereist een samenwerking van 36 maanden.
  2. Je wilt de belastingheffing in Box 3 voorkomen; de belastingheffing over de landbouwgronden die in de melkveehouderij van het nieuwe samenwerkingsverband worden gebruikt.
  3. Je wilt de fiscale afrekening uitstellen; de afrekening over stille reserves in gebouwen en andere bedrijfsmiddelen die in de melkveehouderij van het nieuwe samenwerkingsverband worden gebruikt.

Fiscale regels zijn de leidraad. De Belastingdienst kijkt mee. Om binnen de regels te blijven heb je per definitie een belastingadviseur nodig die thuis is in de regels en de gemaakte afspraken bij samenwerking gedegen kan verwoorden en vastleggen in een samenwerkingscontract fosfaatrechten.

Hierna een Top 5 van aandachtspunten voor melkveehouders die een samenwerkingsverband fosfaatrechten willen aangaan.

  1. Let op het juridische risico van de samenwerking, met name de aansprakelijkheid voor schulden van de ander. Voorkom dat je het paard van Troje binnen haalt.
  2. Zorg dat de samenwerking een reële economische betekenis krijgt. Anders zijn problemen te verwachten met Rvo in verband met de korting van 10% en met de Belastingdienst in verband met de faciliteit van de geruisloze doorschuiving na 36 maanden. Hierbij geldt dat ook papieren tijgers kunnen bijten!
  3. Zorg dat je in de samenwerking ondernemingsrisico blijft lopen. En organiseer dat dit in het samenwerkingscontract wordt vastgelegd. Het ondernemingsrisico geeft toegang tot de uitstel van winstneming over de fosfaatrechten en de geruisloze doorschuiving van de fosfaatrechten in de toekomst.
  4. Ga na of de afgelopen vijf jaar de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is toegepast. In dat geval moet je er rekening mee houden dat problemen met schenk- of erfbelasting op de loer liggen.
  5. Inbreng van de fosfaatrechten in het samenwerkingsverband kan gevolgen hebben voor je BTW-positie. Dit is alleen te voorkomen door een juiste vormgeving.

Fiscale zekerheid samenwerkingsverbanden

Voor ondernemers is het belangrijk vooraf te weten waar de Belastingdienst de grenzen trekt. Niet dat die allesbepalend zijn, maar het is goed te weten waarover geen discussie bestaat. In vervolg op de afstemming van Belastingdienst en vereniging VLB over de fiscale aspecten van fosfaatregelingen worden nu ook samenwerkingscontracten fosfaatrechten beoordeeld door de  Belastingdienst. Duidelijkheid over de fiscale spelregels is daarmee op komst.

Lees ook: Noot bij afspraken over fosfaatwetgeving voor melkveehouders

_DSC7840

 

 

 

 

 

Arne de Beer