Skip to content

Q & A fiscale aspecten stikstofrechten

De vragen en antwoorden fiscale aspecten stikstofrechten zijn gepubliceerd. De Werkgroep fiscale aspecten RPAV-1 ofwel MGA-1 bestaande uit vertegenwoordigers van de Belastingdienst en het landbouwbedrijfsleven, onder voorzitterschap van Bert van den Kerkhof, heeft hiertoe besloten. De regeling MGA-1 (voluit: Regeling provinciale aankopen beƫindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 1) betreft de opkoopregeling bestemd voor piekbelasters rondom Natura2000 gebieden; de regeling is in december 2022 gesloten. Van de regeling is maar mondjesmaat gebruik gemaakt maar de output van de afstemming binnen de werkgroep is richtinggevend voor opvolgend overleg over de fiscale gevolgen die verbonden worden aan de opkoopregelingen die naar verwachting in april 2023 gepubliceerd gaan worden: de LBV en de LBV-plus, waarbij LBV staat voor de subsidieregeling Landelijke beeindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie. Van deze regelingen zullen naar verwachting meer veehouders gebruik gaan maken. Met de Q & A zijn de fiscale gevolgen voor veehouders, hun adviseurs en de Belastingdienst duidelijk.

Zie hier voor de tekst van de vragen en antwoorden fiscale gevolgen stikstofrechten MGA-1