Skip to content

Publicatie in Nieuwe Oogst over fiscale behandeling betalingsrechten in de optiek van de VLB

In de Nieuwe Oogst van 31 januari jl. is een artikel gepubliceerd met als titel ‘ Onmin fiscale behandeling toeslagrecht’ met de ondersteunde kop ‘Hoe een aangekocht betalingsrecht op de balans komt is van invloed op de te betalen belasting’.

In het artikel verwoordt de redacteur, Arno de Snoo, de standpunten van de Belastingdienst en de VLB over de manier waarop betalingsrechten uit het GLB in de jaarrekening van de ondernemer verwerkt moeten worden. De VLB, de belangenbehartiger als het gaat om fiscale zaken aangaande de agro-ondernemer, wil dat de waardevermindering op aangekochte betalingsrechten sneller gaat verlopen.

Bijgaand het artikel zoals het in Nieuwe Oogst is gepubliceerd en waarin de voorzitter van de Vaksectie Recht, Bert van den Kerkhof, de verschillende standpunten, voorzien van een cijfermatig voorbeeld,  nader toelicht.