Skip to content

Melkveehouders moeten KringloopWijzer vóór 15 mei indienen

De melkveesector wil aantoonbaar verduurzamen. Daarom stelt de zuivelsector het indienen van de KringloopWijzer voor alle melkveehouders verplicht. Tot voorheen gold die verplichting alleen voor melkveehouders met een fosfaatoverschot. In 2017 moeten alle melkveehouders de KringloopWijzer over het jaar 2016 invullen en indienen. De uiterste indiendatum van de KringloopWijzer is 15 mei 2017.

Duurzame melkveehouderij

De zuivelsector wil zich graag op een duurzame manier blijven ontwikkelen. De basis voor het duurzaam produceren van melk ligt onder meer in een goede mineralenbenutting. De KringloopWijzer is een managementinstrument voor het berekenen van bedrijfsspecifieke mineralenstromen. De melkveehouder kan met de KringloopWijzer managen dat hij zich binnen de milieurandvoorwaarden ontwikkelt op het gebied van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen. Dat is ook de reden dat de zuivelsector de KringloopWijzer verplicht stelt voor alle melkveehouders. De KringloopWijzer over 2016 moet uiterlijk 15 mei 2017 ingediend zijn, tenzij de zuivelorganisatie anders voorschrijft.

Vernieuwingen

De KringloopWijzer is op een aantal punten aangepast. Zo kunnen nu ook zelfzuivelaars, jongveeopfokbedrijven en melkveehouders met meer akkerbouw- of meer neventakken gebruik maken van de KringloopWijzer. Bovendien kan mestscheiding in de KringloopWijzer verwerkt worden en is beheersland mee te nemen. Verder is de website van de KringloopWijzer uitgebreid met nieuws, veel gestelde vragen en informatie over het invullen. U vindt de vernieuwde site via www.mijnkringloopwijzer.nl