Skip to content

Hans de Bie nieuwe voorzitter VLB vaksectie Agro Bedrijfskunde

Hans de Bie is per 1 maart 2021 de nieuwe voorzitter van de VLB vaksectie Agro Bedrijfskunde. De Bie neemt de voorzittersrol over van Jaap Gielen van Countus Accountants en Adviseurs.

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) behartigt de fiscaal/juridische en bedrijfskundige belangen op agrarisch gebied voor haar leden ABAB, Accon avm, Alfa, Countus en Flynth. Het doel van de vaksectie Agro Bedrijfskunde is om (nieuw) beleid op het terrein van agro bedrijfskunde en agro advies beter uitvoerbaar te maken, in het belang van de agrarische ondernemers.

Hans is sinds 1 september 2016 marktmanager Foods & Agri bij Alfa accountants en adviseurs en verantwoordelijk voor de bedrijfskundige advisering aan agrarische ondernemers. Voordat hij in dienst trad bij Alfa was Hans werkzaam in de veevoederindustrie en de bancaire dienstverlening, en dan specifiek in de agrarische sectoren. Hans: ‘De agrarische sectoren spreken mij erg aan. Ik draag er graag een steentje aan bij op het gebied van innovatie en financiële slagkracht. Als voorzitter van de vaksectie Agro Bedrijfskunde wil ik er zorg voor dragen dat de doelen van de vaksectie worden gerealiseerd.’

Hans en Jaap zijn geen onbekenden van elkaar. Tijdens het gehele voorzitterschap van Jaap heeft Hans als één van de twee afgevaardigden van Alfa deel uitgemaakt van de vaksectie. Jaap: ‘Ik heb Hans leren kennen als een ter zake kundige, resultaatgerichte collega, die als teamplayer te werk gaat.’

Jaap werkt al ruim 11 jaar als specialist melkveehouderij bij Countus Accountants en Adviseurs. Hij is sinds 2017 voorzitter van de vaksectie Agro Bedrijfskunde en draagt nu de voorzittershamer over aan Hans.