Skip to content

Enquête KringloopWijzer over 2018

Jaarlijks wordt door alle melkveehouders en/of bedrijfsadviseurs de KringloopWijzer ingevuld. De KringloopWijzer brengt de bedrijfsspecifieke mineralenkringlopen (o.a. fosfaat, ammoniak en broeikasgassen) in beeld op het melkveebedrijf. De uitkomsten van de KringloopWijzer kunnen gebruikt worden om beter te sturen op de benutting van mineralen.

Het projectteam van de KringloopWijzer wil graag meer inzicht in het huidige gebruik van de KringloopWijzer. Melkveehouders en bedrijfsadviseurs kunnen online een vragenlijst invullen. De vragenlijst gaat over het gebruik van de KringloopWijzer in de dagelijkse praktijk en welke mogelijkheden of wensen er zijn met betrekking tot de KringloopWijzer voor de toekomst. De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt en worden gebruikt ten behoeve van het doorontwikkelen en gebruiksvriendelijker maken van de KringloopWijzer. 

De enquête is in te vullen via: https://mijnkringloopwijzer.nl/enquete-kringloopwijzer/

Alvast dank voor uw medewerking!