Skip to content

KringloopTip | Aandachtspunten bij overstap op volledig winterrantsoen

Op veel bedrijven ging het vee de afgelopen maand nog een paar uurtjes de wei in. Door het zachte najaarsweer stond er nog voldoende kwalitatief goed gras. Maar nu het winterseizoen nadert zullen veel veehouders de overstap moeten maken naar een volledige stalvoedering. Aandachtspunten voor een optimaal rantsoen.

Hoe zet ik mijn voer zo optimaal en efficiënt mogelijk om in melk? Dit is een belangrijk uitgangspunt, wat leidt tot lagere stikstof- en fosfaatexcreties, minder ammoniakemissie en minder broeikasgassen. Sturen op een optimaal rantsoen heeft zowel een positief effect op het milieu als op de kostprijs.

  • Start met het bepalen van het optimale krachtvoergebruik per 100 kilogram melk. Bepaal of u gaat voor de hoogste melkproductie en dan misschien ruwvoer overhoudt of u kiest voor een ietwat lagere krachtvoerniveau waarbij al het door u gewonnen ruwvoer optimaal benut wordt.

  • Streef naar een maximale ruwvoeropname door het melkvee. Zorg dus dat de dieren over schoon en fris ruwvoer beschikken en voorkom broei.
  • Zorg voor gezonde koeien, waarbij aandacht is voor een goede penswerking. Zorg dat de koeien de hele dag kunnen beschikken over smakelijk en structuurrijk voer. Dit stimuleert het herkauwen wat het verteringsproces in de pens bevordert.
  • Stel voor elke groep: melkvee, droge koeien, pinken en kalveren, een passend rantsoen samen. Doe dit in overleg met uw voerleverancier.
  • Stel vervolgens de krachtvoercomputer juist af op basis van het berekende rantsoen en houdt hierbij rekening met het lactatiestadium. Bouw de krachtvoergift op tijd af in de tweede helft van de lactatie
  • Houd de voerefficiënte in de gaten en bepaal wat voor uw bedrijf een haalbare doelstelling is. Een voerefficiëntie tussen de 1,2 tot 1,6 kan voor veel bedrijven reëel zijn. Als je rantsoen uit veel ruwvoer bestaat, mag dat wat lager liggen.
  • Wees alert op gezondheid van de dieren. Scoor de conditie van de dieren regelmatig. Let daarbij op pensvulling, herkauwactiviteiten en mest. Op basis van deze informatie kun je besluiten de voeding bij te sturen, indien dit wenselijk is. Een goede observatie in de stal zegt vaak meer dan de melkproductiecijfers op papier.

Bron: https://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/mijnkringloopwijzer/show/Aandachtspunten-bij-overstap-op-volledig-winterrantsoen.htm