Skip to content

EDI-Circle van de VLB-kantoren gaat over in Datahub per 1 juli a.s.

Brontekst: Nieuwe Oogst 22 juni 2017, redacteur Mariska Bloemberg.

 De VLB kantoren werken binnen EDI-Circle al twaalf jaar met digitale facturen. Leveranciers van de boeren plaatsen hun facturen in een systeem dat gekoppeld is aan een VLB-kantoor waar de boer klant is. De facturen worden direct verwerkt in het boekhoudpakket dat het VLB-kantoor met zijn klanten gebruikt. De agrarische sector is een van de voorlopers op het gebied van digitaal factureren. In 2016 verwerkte EDI-Circle binnen ‘het systeem’ al 800.00 facturen afkomstig van 250 leveranciers en was te voorzien dat het aantal facturen en leveranciers fors zou toenemen. Om de voorsprong te behouden heeft EDI-Circle besloten deel uit te gaan maken van een groter geheel, de Coöperatie Datahub. Daarover meer.

Aanloop tot de coöperatie Datahub

De coöperatie Datahub is verbonden met het Smart Dairy Farming (SDF). SDF is in 2013 opgestart met als doel om melkveehouders met behulp van data te ondersteunen bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. De data worden gebruikt voor het ontwikkelen van apps.

Om de voortgang te bespoedigen is in 2015 door Agrifirm, Friesland Campina en CRV de ‘stichting SDF’ opgericht. Die stichting zet in om in drie jaar tijd, vóór 2020 (a) het transport dan de data te verbeteren, (b) meer bruikbare apps voor de melkveehouder te ontwikkelen (om de efficiency, duurzaamheid en gezondheid op de bedrijven te verbeteren) en (c) spelregels op te stellen voor datagebruik. Om die doelen te bereiken is op 1 juli 2017 een coöperatie opgericht, waaraan ook de EDI-Circle en LTO Nederland zullen deelnemen.

data.cooperatieDatahup

 

Coöperatie Datahub en EDI-Circle

EDI-Circle had al een gedegen data-wegennet. Binnen de coöperatie wordt het wegennet verbeterd en vergroot en daarnaast zal het delen van data met waarborgen worden omkleed. De boeren krijgen niet betaald voor de data die ze aanleveren aan de ontwikkelaars van de apps, maar zitten wel aan ‘de knoppen’. Daarmee wordt bedoeld dat de boer zelf bepaald aan wie, aan welke leverancier hij zijn data beschikbaar stelt. Binnen één scherm op de computer bepaalt hij via een machtingsregister wie er gebruik mag maken van zijn data en voor welke doeleinden de data gebruikt kunnen worden. De coöperatie verzorgt enkel het transport van de data vanaf het boerenerf naar de leverancier van de app en omgekeerd. De controle op het delen van de data doet ‘een comité’ die voor meer dan 50% bestaat uit melkveehouders of hun vertegenwoordigers. De boer gaat zelf bepalen welke apps hij wil gebruiken of aanschaffen.

Bernadette Roos – van Diemen, secretaris VLB