Skip to content

Output Werkgroep fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij

Op 23 mei jl. is de Werkgroep Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij voor het eerst bijeen geweest. De werkgroep is ingesteld door het Platform Landbouw (PL). De werkgroep, met Bert van den Kerkhof als voorzitter, is erop gericht om aan ´de voorkant´ duidelijkheid te verschaffen aan melkveehouders/FD’s en Belastingdienst (BD). De werkgroep heeft tot doel: het benoemen van de fiscale aspecten/vragen rondom de ‘fosfaatregelingen’ in ruime zin en hier voor zover mogelijk antwoorden op te formuleren waarmee voor de praktijk duidelijkheid wordt verschaft ten aanzien van de fiscale gevolgen van hun handelen. Onderstaand de op 23 mei jl. besproken vragen plus output. Lees meer

Ondernemer in afbouwfase loopt gemakkelijk zelfstandigenaftrek mis

Uit V-focus juni 2017, interview  Geesje Rotgers met Wim Overtoom, Lid van de Vaksectie Recht van de VLB namens Flynth.

Ondernemers in de afbouwfase lopen gemakkelijk hun onbenutte zelfstandigenaftrek mis, als zij onvoldoende werkuren maken. Dat laatste is met name het geval als het bedrijf vroeg in het jaar wordt gestaakt, of bij ziekte. “Dit is een onrechtvaardigheid in de wetgeving, maar als adviseur wel iets om rekening mee te houden”, zegt Wim Overtoom, fiscaal jurist bij Flynth Adviseurs en Accountants en lid van de Vaksectie Recht van de VLB (Vereniging van accountants en belastingadviseurs). Lees meer