Skip to content

Robin Nijhuis nieuwe voorzitter VLB Vaksectie Recht

Robin Nijhuis is vanaf 17 november 2021 de nieuwe voorzitter van de VLB Vaksectie Recht. Hij neemt het voorzitterschap over van Bert van den Kerkhof.

Robin Nijhuis is senior belastingadviseur bij Flynth adviseurs en accountants en leider van het landelijk agro-fiscale overleg binnen de organisatie. Vanaf juni 2018 vertegenwoordigt Nijhuis Flynth binnen de Vaksectie Recht. Nijhuis zal als nieuwe voorzitter alle leden van de vaksectie nauw betrekken bij de agro-fiscale belangenbehartiging die onverminderd veel onderwerpen bevat.

Bert van den Kerkhof is zijn gehele werkzame leven in dienst bij ABAB accountants en adviseurs, vanaf 2001 in de functie van Hoofd vaktechniek belastingadvies. Van den Kerkhof vervult het voorzitterschap van de Vaksectie Recht al ruim twintig jaar met verve en succes. Voor zijn  grote verdiensten als belangenbehartiger voor de landbouwers in Nederland op het gebied van de agrofiscaliteit is hij in 2016 benoemd tot Ridder in de 0rde van Oranje-Nassau. Voorsorterend op zijn pensioen bij ABAB eind volgend jaar draagt Bert in november het voorzitterschap bij de VLB over.

De komende en gaande voorzitter geven aan dat de actuele onderwerpen op de agenda van de Vaksectie Recht zien op ‘het zo veel als mogelijk wegnemen van de fiscale belemmeringen in de transitie waar de agrarische ondernemers voor staan’. Dit vergt afstemming met de belastingdienst en de ministeries van Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bert van den Kerkhof heeft er alle vertrouwen in dat Robin Nijhuis samen met de vaksectieleden deze uitdaging aan kan.

Stikstofrechten is hét actuele thema binnen de vereniging VLB en loopt als een rode draad door het programma van het congres dat de vereniging in juni 2022 zal organiseren ter gelegenheid van haar 95-jarig bestaan. Aan het slot van het congres is er gelegenheid om afscheid te nemen van Bert van den Kerkhof en nader kennis te maken met Robin Nijhuis.

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’, behartigt binnen de Vaksectie Recht de fiscaal/juridische belangen op agrarisch gebied voor de leden ABAB, Flynth, Accon avm, Countus, Alfa.