Skip to content

Opdracht: secretaris Vaksectie Agro Bedrijfskunde

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) zoekt op korte termijn een secretaris voor de Vaksectie Agro Bedrijfskunde. 6-8 uur per week, freelance.

VLB

VLB is een samenwerkingsverband van een aantal middelgrote accountantskantoren in de agrarische sector en het MKB (ABAB, Accon avm, Alfa, Countus, Flynth, www.vlb.nl).

Dit samenwerkingsverband concentreert zich op de agrarische markt, het terrein waarin haar leden allen als specialist opereren en een unieke positie innemen.

De toegevoegde waarde van de VLB ligt besloten in het feit dat zij als een erkend specialist met landelijke dekking in de agrarische markt, mede op basis van haar verleden, gezien wordt als een gesprekspartner voor algemeen regelgevende organisaties. Dit kunnen zowel overheidsinstellingen, uitvoeringsorganisaties, LTO Nederland maar ook commerciële organisaties zijn.

De VLB bestaat uit een bestuur, waarin de directeuren van de vijf aaneengesloten leden zitting hebben. De uitvoering van de diverse aandachtsgebieden ligt bij de Vaksectie Agro Bedrijfskunde en de Vaksectie Recht, beide vertegenwoordigd door een voorzitter en een secretaris.

Functie secretaris

De hoofddoelstelling van de secretaris Vaksectie Agro Bedrijfskunde is op een deskundige en professionele wijze ondersteuning bieden aan de leden van de aangesloten VLB-kantoren.

Hiertoe behoren de volgende taken:

Algemeen:

 • Contacten onderhouden met de voorzitter en de secretaris van het bestuur
 • Schriftelijk verantwoording afleggen in de Ledenvergadering van de VLB

Vaksectie Agro Bedrijfskunde:

 • Voorbereiden van vergaderingen en verslaglegging, onder andere voor de Vaksectie-vergaderingen en het overleg VLB-RVO Nederland
 • Coördineren en aansturen van projecten en werkgroepen
 • Onderhouden van contacten met de VLB-leden en externe relaties zoals het ministerie van LNV, RVO, LTO Nederland en indien gewenst in overleg treden met deze partijen
 • Organiseren van informatiebijeenkomsten in het bijzonder van specifieke opleidingsmodules voor leden/adviseurs
 • Verzorgen van informatie-uitwisseling onder de leden
 • Samenwerken met de vaksectievoorzitter en de secretaris van de Vaksectie Recht
 • Rapporteren aan de vaksectievoorzitter en het bestuur van de vereniging
 • Actualiseren en aanvullen van de content op de website, LinkedIn en Twitter.

Functieprofiel

De kandidaat heeft tenminste een hbo-opleiding en is bekend met het agrarische netwerk. De kandidaat heeft een sterke affiniteit met de landbouw en de agrarische adviessector en heeft een helicopterview met betrekking tot de vakinhoud. Kandidaten die goed bekend zijn met de VLB-kantoren hebben de voorkeur, evenals kandidaten die binnen een straal van 30 kilometer in het traject Zwolle – Utrecht wonen.

Vereisten:

 • Minimaal hbo-niveau
 • Goede mondelinge en bovengemiddeld goede schriftelijke vaardigheden
 • Goed gevoel voor verhoudingen
 • Agrarische achtergrond of netwerk en interesse in de agrosector
 • Projectmatig kunnen werken, flexibel kunnen omgaan met een wisselend aanbod van werkzaamheden
 • Organiseren onderwijsmodules, bedreven in Excel
 • Vaardig met internet en social media

Standplaats

Werkzaam vanuit huis en bereid te reizen voor vergaderingen, bijeenkomsten en ander overleg.

Arbeidsverhouding

De VLB is op zoek naar een freelancer voor in eerste instantie een opdracht van een jaar, voor 6-8 uur per week (45 weken per jaar).

Informatie:

Meer informatie over de opdracht is schriftelijk op te vragen bij de Vaksectie Agro Bedrijfskunde via agro-bedrijfskunde@vlb.nl en mondeling bij de secretaris van het bestuur tel. 073 5230412

Reageren?

U kunt tot uiterlijk 20 december 2021 reageren op deze opdracht. Reacties kunt u richten aan agro-bedrijfskunde@vlb.nl t.a.v. dhr. Hans de Bie (voorzitter van de vaksectie).