Skip to content
Aangepast besluit IB Landbouwvraagstukken

Aanpassingen besluit IB-Landbouwvraagstukken

Begin december heeft het Ministerie van Financiën het Landbouwbesluit geactualiseerd. In een besluit geeft het ministerie aan op welke wijze ze uitleg geeft aan wet- en regelgeving en rechtspraak. Het is een richtlijn voor de belastinginspecteurs, zij moeten hier naar handelen. Belastingadviseurs weten dat ze de discussie opzoeken als ze niet volgens het besluit handelen. Het landbouwbesluit bevat tal van regelingen voor de agrarische sector. In de geactualiseerde versie zijn twee bestaande goedkeuringen ingetrokken, en een nieuwe goedkeuring toegevoegd. Een toelichting volgt. Lees meer

IMG-1380

Samenwerking t.b.v. winstaangifte agrariër

Betreft: bewerkte tekst van de publicatie in Nieuwe Oogst d.d. 5 januari 2019

Samenwerken met de Belastingdienst voor de winstaangifte 2018. De boekhouding van de agrariër bevat activa die specifiek zijn voor de landbouw. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bedrijfsgebouwen, bedrijfsmachines, vee, voorraden, productierechten. Aan al die activa moet op balansdatum een waarde worden toegekend om het resultaat over het boekjaar te kunnen berekenen. Door samenwerking wordt de waarde (de ‘normen’) op efficiënte wijze vastgesteld. Lees meer

Tennet

Fiscale aandachtspunten bij schadevergoedingen hoogspanningsmasten

Bewerkte tekst van de publicatie in Nieuwe Oogst van 15 december 2018, auteur Patrick de Jong, lid Vaksectie Recht namens ABAB accountants en adviseurs

Recentelijk is er overeenstemming bereikt tussen de VLB en de Belastingdienst over de fiscale duiding van de vergoedingen die Tennet betaalt aan landbouwers. Tussen de vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus ‘VLB’ en de Belastingdienst is in het Platform Landbouw overleg gevoerd over de fiscale behandeling van diverse vergoedingen die TenneT betaalt aan landbouwers op wiens landbouwgrond elektriciteitsmasten worden geplaatst. Lees meer