Skip to content

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’, behartigt de fiscaal/juridische en bedrijfskundige belangen op agrarisch gebied voor haar leden ABAB, Alfa, Countus en Flynth

Nieuws

Kan voorziening voor verwijderen van asbestdaken worden gevormd? Standpunt Belastingdienst

LUNTEREN, THE NETHERLANDS - 24 FEBRUARY 2018. Abandoned agricultural building. Many sheds, barns and former farm houses are now abandoned in The Netherlands, as farmers quit and only large farms survive.

Binnen het Platform Landbouw heeft de VLB, Vaksectie Recht aan de Belastingdienst de vraag voorgelegd of een voorziening voor het verwijderen van asbestdaken kan worden gevormd.

De Belastingdienst/Kennisgroep Winstbepaling heeft naar aanleiding hiervan een notitie geschreven waarin het antwoord op de vraag centraal staat.

Het standpunt van de Kennisgroep Winstbepaling houdt kort samengevat in dat de Belastingdienst wel instemt met een voorziening voor saneringskosten, maar niet voor vervangende dakbeplating. De te vervangen beplating met asbesthoudende bestanddelen is immers normaliter helemaal afgeschreven.

 

Bernadette Roos – van Diemen, secretaris Vaksectie Recht

 

Foto: Koeien en Kansen

Melkveehouder Post: ‘De eerste 10 procent broeikasgasreductie levert geld op’

Sinds begin van dit jaar kunnen melkveehouders de klimaatmodule invullen in de KringloopWijzer. De uitkomsten staan vermeld in het Dashboard Milieu & Klimaat en geeft de melkveehouder onder meer inzicht in zijn broeikasgasuitstoot. Melkveehouder Frank Post uit het Drentse Nieuweroord is een van de deelnemers aan het project Koeien & Kansen en heeft op zijn bedrijf diverse maatregelen genomen om de broeikasuitstoot te reduceren. ‘Het goede nieuws is dat de eerste 10 procent aan broeikasgasreductie mij geld oplevert’, zegt Post. Lees meer

Samenwerken met fosfaatrechten

koeien in de wei

 

 

 

 

 

 

 

Tekst van de publicatie in Nieuwe Oogst d.d. 26 mei 2018; auteur Arne de Beer, lid Vaksectie Recht VLB  namens Alfa Accountants en Adviseurs

Samenwerken met fosfaatrechten

Fosfaatrechten roepen veel fiscale vragen op. Antwoorden zijn er inmiddels ook. In werkgroepverband hebben overheid en adviseurs meer duidelijkheid gegeven. Kijk hiervoor op de site van LTO of VLB. De praktijk kan hiermee verder. Niet in de laatste plaats omdat melkveehouders volop kijken naar mogelijkheden om de fosfaatrechten in een VOF of maatschap te gaan exploiteren. Hierbij zijn vooral juridische spelregels naast fiscale van belang.  Zo’n samenwerking heeft vooral zin als er bij de inbreng en ook bij de latere uittreding geen korting van 10% op de fosfaatrechten plaatsvindt. De beleidslijn van RVO biedt hiervoor mogelijkheden. Ga een samenwerking alleen aan met een betrouwbare partij en gericht op duurzaamheid en overdracht op termijn. Alleen dan mag je er succes van verwachten. Lees meer

Agenda