Skip to content

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’, behartigt de fiscaal/juridische en bedrijfskundige belangen op agrarisch gebied voor haar leden ABAB, Accon avm, Alfa, Countus en Flynth

Nieuws

Misverstanden over Horizontaal Toezicht, misverstand nr. 3

Uit LTB van Wolters Kluwer, publicatie door Fons Overwater, voorzitter van de Werkgroep HT van de VLB

Fons Overwater bespreek de vijf grootste misverstanden over Horizontaal Toezicht.

Misverstand nummer drie

Nummer drie van de vijf grootste misverstanden is dat ondernemingen die niet in HT zitten, maar wel van de diensten van een accountant met een convenant gebruik maken, door de fiscus extra in de gaten worden gehouden. Dit is onjuist. Een FD met een convenant moet beschikken over een Tax Control Framework (TCF), waarbij gedrag, risico’s en controle van de aangifteprocessen ingebed zijn in een kwaliteitssysteem. Dat TCF rolt zich dan uit over alle aangifteprocessen, dus niet alleen over de HT-klanten. Dat maakt dat ook klanten die niet onder HT vallen in beginsel dezelfde kwaliteitsstandaard hebben als de klanten die wel onder HT vallen. Natuurlijk is het wel zo dat de klanten die niet onder HT vallen niet kunnen profiteren van de voordelen van HT en dus bijvoorbeeld gemiddeld vaker gecontroleerd zullen worden.

 

Misverstanden over Horizontaal Toezicht, misverstand nr. 2

Uit: LTB van Wolters Kluwer, mei 2017, publicatie door Fons Overwater, voorzitter Werkgroep Horizontaal Toezicht VLB

Fons Overwater bespreekt de vijf grootste misverstanden over Horizontaal Toezicht

Misverstand nummer twee

Nummer twee van de vijf grootste misverstanden is dat als je in HT zit, je geen boekencontrole meer krijgt. Dit is helaas onjuist. Weliswaar worden ondernemers niet meer regulier gecontroleerd of lastiggevallen met vragenbrieven, maar ze lopen nog steeds de kans dat ze geselecteerd worden voor een steekproef. De ‘steekproef ondernemingen’ is een jaarlijks controle-instrument waarbij het gaat om een aselecte, representatieve en gestratificeerde steekproef op alle MKB-entiteiten en dus ook onder deelnemers aan HT. De kans dat een ondernemer die onder HT valt hiervoor geselecteerd wordt is weliswaar klein, maar toch aanwezig. Uit vergelijkingen van resultaten van de steekproeven die onder HT-ondernemingen zijn uitgevoerd en die zijn uitgevoerd onder ondernemingen die niet onder HT vallen, blijkt steevast dat de kwaliteit van de aangiften van HT-ondernemingen veel beter is. HT werkt dus gewoon heel goed. Vanzelfsprekend wordt ook onder deelnemers aan HT gecontroleerd als de belastingdienst sterke vermoedens heeft of signalen krijgt dat sprake is van het niet naleven van afspraken of erger, bij signalen van fraude of andere misdrijven. Naast een correctie van evidente fouten zal de nadruk dan komen te liggen op het voorkomen van fouten en het verbeteren van het Tax Control Framework.

Misverstanden over Horizontaal Toezicht, misverstand nr. 1

Uit: LTB van Wolters Kluwer, mei 2017, publicatie door Fons Overwater, voorzitter Werkgroep Horizontaal Toezicht VLB

Fons Overwater bespreekt de vijf grootste misverstanden over Horizontaal Toezicht.

Misverstand nummer één

Nummer één van de vijf grootste misverstanden over Horizontaal Toezicht is dat het een aflopende zaak zou zijn en dat HT een stille dood zal sterven. Het is een kwestie van tijd voordat de stekker er uit wordt getrokken. Zou dat kloppen? Op LinkedIn is een groep genaamd ‘Horizontaal Toezicht’ met ruim 1.200 leden. In de op 15 november 2016 geopende pagina’s ‘Horizontaal Toezicht’ van de website van het Forum Fiscaal Dienstverleners (ffd.pleio.nl) hebben zich sindsdien al bijna 400 gebruikers gemeld. In alle beleidsstukken van het Ministerie van Financiën inzake belastingen en in beleidstukken van de belastingdienst is al jaren een vaste en positieve plek ingeruimd voor HT. Het aantal ondernemingen dat bij HT aangesloten is groeit nog steeds. De groei in 2016 was van 113.000 naar 143.000.

Het is begrijpelijk dat de indruk kan ontstaan dat het lijkt alsof HT aan het afsterven is, vooral als je met HT geen raakvlak of ervaring hebt en door de afwezigheid van positieve publiciteit en actualiteit. Maar niets is echter minder waar. Horizontaal toezicht is vitaler dan ooit. FD’s die ermee werken, zullen dat beamen. Dat er weinig publiciteit en actualiteit meer is over HT komt omdat het is ingeburgerd. Het is een fenomeen dat zich genesteld heeft in het handhavingsbeleid en de organisatie van de belastingdienst enerzijds en bij honderden FD’s anderzijds.

 

Agenda