Skip to content

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’, behartigt de fiscaal/juridische en bedrijfskundige belangen op agrarisch gebied voor haar leden ABAB, Accon avm, Alfa, Countus en Flynth

Nieuws

 • Fiscale calamiteitenreserve voor landbouw
  De minister van LNV heeft op 6 mei jl. aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over het rapport dat door Wageningen Economic Research is opgesteld n.a.v. het onderzoek over een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve voor de landbouw. De reserve zou schommelingen van het resultaat van boer en tuinder veroorzaakt door droogte, nattigheid en dierziekten dempen.
 • ONBELAST GENIETEN VAN NATUURSUBSIDIE?
  Landbouwers kunnen subsidie ontvangen voor de omzetting van landbouwgrond in natuur. Deze regeling staat bekend onder de naam: subsidie functieverandering. Deze subsidie wordt verstrekt ter compensatie van de aanzienlijke waardedaling van landbouwgrond in natuurland. Onlangs heeft de Hoge Raad aangegeven hoe   Lees meer
 • Q & A fiscale aspecten saneringsregeling varkenshouderij
  De saneringsregeling varkenshouderij is van 25 november 2019 tot aan 15 januari 2020 opengesteld geweest. Ongeveer 250 varkenshouders hebben zich voor de regeling aangemeld. Om vooraf duidelijkheid te krijgen over de fiscale aspecten van de regeling is op 9 oktober   Lees meer
 • Kringlooptip: Plan is goed hulpmiddel bij verbeteren van mineralenmanagement
  Het Bedrijf Ontwikkel Plan, kortweg BOP genoemd, wordt door alle Koeien & Kansen ondernemers opgesteld. Dit plan helpt ondernemers om goede bedrijfseconomische prestaties te combineren met een optimale mineralenbenutting. Hoe werkt de inzet van een BOP in de praktijk en   Lees meer
 • ‘Teleurgesteld over gebrek aan uniformiteit’ btw aspecten SRV
  V-focus tekst van het interview met Frank Rademaekers door Wilbert Beerling, gepubliceerd januari 2021 Als een varkenshouder vrijwillig deelneemt aan een warme sanering van zijn of haar bedrijf en de stallen moet slopen volgens de regeling, is het slopen dan   Lees meer

Agenda

Evenement details:

 • do
  12
  aug
  2021

  Bedrijfskundigenoverleg

  9.00-10.30 uurVia Teams