Skip to content

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’, behartigt de fiscaal/juridische en bedrijfskundige belangen op agrarisch gebied voor haar leden ABAB, Accon avm, Alfa, Countus en Flynth

Nieuws

 • Kosten voor sloop niet altijd aftrekbaar?
  Verouderde agrarische bedrijfsgebouwen zonder functie vragen om sloop. Naast het feit dat deze bedrijfsgebouwen tot verloedering van het landschap leiden, trekken ze criminaliteit aan. Sloop is de beste oplossing. Echter wie draagt de kosten?! Het slopen van verouderde bedrijfsgebouwen geschiedt   Lees meer
 • Bert van den Kerkhof : ‘Sector heeft landbouwvrijstelling hard nodig’
  Al decennia wordt er gesproken over het afschaffen van de landbouwvrijstelling, omdat de regeling geen doel zou dienen. Recent verscheen een rapport met wederom deze aanbeveling. Volgens belastingadviseur Bert van den Kerkhof dient de regeling wel degelijk een doel. Doorhalen   Lees meer
 • Fiscale calamiteitenreserve voor landbouw
  De minister van LNV heeft op 6 mei jl. aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over het rapport dat door Wageningen Economic Research is opgesteld n.a.v. het onderzoek over een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve voor de landbouw. De reserve zou schommelingen van het resultaat van boer en tuinder veroorzaakt door droogte, nattigheid en dierziekten dempen.
 • ONBELAST GENIETEN VAN NATUURSUBSIDIE?
  Landbouwers kunnen subsidie ontvangen voor de omzetting van landbouwgrond in natuur. Deze regeling staat bekend onder de naam: subsidie functieverandering. Deze subsidie wordt verstrekt ter compensatie van de aanzienlijke waardedaling van landbouwgrond in natuurland. Onlangs heeft de Hoge Raad aangegeven hoe   Lees meer
 • Q & A fiscale aspecten saneringsregeling varkenshouderij
  De saneringsregeling varkenshouderij is van 25 november 2019 tot aan 15 januari 2020 opengesteld geweest. Ongeveer 250 varkenshouders hebben zich voor de regeling aangemeld. Om vooraf duidelijkheid te krijgen over de fiscale aspecten van de regeling is op 9 oktober   Lees meer

Agenda

Evenement details:

 • wo
  08
  dec
  2021

  Fiscaal en bestuurlijk overleg met MinLNV

  10.00 -12.00 uurop minLNV te 's-Gravenhage