Skip to content
foto1

Elektronische uitwisseling

De vaksectie Elektronische uitwisseling van de VLB voorziet een toename van elektronische uitwisseling van informatie. De vaksectie stelt zich ten doel om de uitwisseling van gegevens in de ketens rondom en binnen de agrarische sector transparant en betrouwbaar te laten zijn alsmede om de uitwisseling met uitvragende partijen zoals de overheid, efficiƫnter te maken.

Het uitgangspunt daarbij is dat de agrarisch ondernemer door middel van machtigingen kan bepalen welke partijen gebruik mogen maken van zijn informatie. De vaksectie volgt de ontwikkelingen nauwgezet en participeert actief daar waar nodig.

Leden Vaksectie Elektronische uitwisseling

Fou-Khan Tsang RA

voorzitter, Alfa

linkedin

drs. Frido Affourtit

lid ABAB

linkedin

ir. Jan Breembroek AB

lid Flynth

linkedin

Peter van de Streek AA/RB

lid Countus

linkedin