Skip to content
3.-koeien-op-stal-small

Agro Bedrijfskunde

Uitleg-Kringloopwijzer-WEBActiviteiten en doelstellingen Vaksectie Agro Bedrijfskunde

In de vaksectie Agro Bedrijfskunde van de VLB, worden de onderwerpen voor de gezamenlijke belangenbehartiging op het terrein agro bedrijfskunde en agro advies afgestemd. Dit zijn veelal onderwerpen gericht op de uitvoering van wet- en regelgeving, bedrijfsvergelijking en deelname aan projecten.

 

Actuele onderwerpen zijn:

  • Mestbeleid
  • Kringloopwijzer
  • Mestafzet
  • Duurzaamheidskengetallen melkveehouderij
  • VLB Kringloopacademie voor adviseurs

 

De vaksectie komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar en vergadert tussendoor telefonisch.

 

Leden Vaksectie Agro Bedrijfskunde

ing. Jaap Gielen ab

Voorzitter, Countus

 linkedin

ing. Hans de Bie

lid Alfa

linkedin

ing. Dijan Bruins ab

lid Countus

 linkedin

 

ir. Ineke Couwenberg

lid ABAB

 linkedin

ir. Jeroen van den Hengel

lid Alfa

 linkedin

ing. Hans Scholte ab

 

Secretaris en contactpersoon

Anja van Hout

06-48106495

agro-bedrijfskunde@vlb.nl

linkedin