Skip to content
IMG-1380

Samenwerking t.b.v. winstaangifte agrariër

Betreft: bewerkte tekst van de publicatie in Nieuwe Oogst d.d. 5 januari 2019

Samenwerken met de Belastingdienst voor de winstaangifte 2018. De boekhouding van de agrariër bevat activa die specifiek zijn voor de landbouw. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bedrijfsgebouwen, bedrijfsmachines, vee, voorraden, productierechten. Aan al die activa moet op balansdatum een waarde worden toegekend om het resultaat over het boekjaar te kunnen berekenen. Door samenwerking wordt de waarde (de ‘normen’) op efficiënte wijze vastgesteld. Lees meer

Tennet

Fiscale aandachtspunten bij schadevergoedingen hoogspanningsmasten

Bewerkte tekst van de publicatie in Nieuwe Oogst van 15 december 2018, auteur Patrick de Jong, lid Vaksectie Recht namens ABAB accountants en adviseurs

Recentelijk is er overeenstemming bereikt tussen de VLB en de Belastingdienst over de fiscale duiding van de vergoedingen die Tennet betaalt aan landbouwers. Tussen de vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus ‘VLB’ en de Belastingdienst is in het Platform Landbouw overleg gevoerd over de fiscale behandeling van diverse vergoedingen die TenneT betaalt aan landbouwers op wiens landbouwgrond elektriciteitsmasten worden geplaatst. Lees meer

Vfocus

Transformatie boerenerf: let op de vergunningen

V-focus, december 2018, interview van Geesje Rotgers met Bert van den Kerkhof en Renske van Eldik

Menig  agrarische ondernemer overweegt een tweede of derde tak. Geregeld gaat het om een nevenactiviteit  die uitgroeit tot een volwaardige bedrijfstak. Wanneer is er in fiscaal en/of juridisch opzicht sprake van een neventak? Die grens blijkt niet altijd duidelijk. Bert van den Kerkhof en Renske van Eldik worden soms te hulp geroepen als het te laat is: het bevoegde gezag heeft het nevenbedrijf inmiddels stil gelegd.  Lees meer