Skip to content

Btw-aangifte geldt voortaan voor alle boeren

Betreft: door VLB bewerkte tekst. Brontekst is gepubliceerd in Nieuwe Oogst 13 januari 2018

De btw-landbouwregeling is sinds 1 januari 2018 definitief verleden tijd. Alle boeren en tuinders moeten een btw-aangifte indienen bij de Belastingdienst. Dat leidt tot nogal wat vragen. De VLB probeert tot zo praktisch mogelijke afspraken met de Belastingdienst te komen. Lees meer

Landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting optimaal benutten na belangrijk arrest Hoge Raad

Tekst van het artikel waarvan de ingekorte versie is gepubliceerd in Nieuwe Oogst d.d. 16 december 2017, auteur Alies Visscher, lid Vaksectie Recht namens Countus

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van landbouwgrond vrijgesteld is van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Veel agrarische ondernemers hebben in de afgelopen jaren hun landbouwgronden geherwaardeerd met toepassing van de landbouwvrijstelling. Mocht in de toekomst de landbouwvrijstelling worden afgeschaft, dan is de toepassing van de landbouwvrijstelling tot de huidige marktwaarde van de grond in ieder geval veiliggesteld, zo is de achterliggende gedachte. Het belang hiervan is vaak enorm: Lees meer