Skip to content

Normpercentages t.b.v. aangiften van nieuwkomers in de btw

Landbouwers die gebruik maakten van de Landbouwregeling zijn per 1 januari 2018 van regime gewisseld: van onbelast naar belast. In verband daarmee kunnen landbouwers aanspraak maken op aanvullende btw-aftrek op grond van de herzieningsregels. Over die herziening is een aantal praktische afspraken gemaakt met de branche in de zin dat er normpercentages voorraad dieren en voorraad agrarische producten zijn afgesproken. Lees meer

VLB maakt praktische afspraken om btw herziening terug te kunnen vragen

Betreft: door VLB bewerkte tekst. Brontekst is geschreven door Bert van den Kerkhof en gepubliceerd op de website van VLB-lid ABAB d.d. 3 april 2018

De btw-landbouwregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft. Voor de agrarisch ondernemer die tot die datum de btw-landbouwregeling gebruikmaakte heeft dit gevolgen. Zo ook voor de teruggaaf van btw die in het verleden is betaald. Die ondernemer kan btw terugvragen op onroerende en roerende zaken, voorraden en opfokkosten vee. Vereist is dat u dat in een keer doet. Om de teruggaaf te vergemakkelijken heeft de VLB hierover met de Belastingdienst afgestemd. Dit is uitgemond in praktische afspraken die al in de aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal 2018 kunnen worden toegepast. Naar verwachting zal de Belastingdienst de normpercentages gaan publiceren. Lees meer

Output Werkgroep Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij – integrale tekst Q & A

Er is meer helderheid over de fiscale gevolgen fosfaatregelingen, in het bijzonder over het Stelsel Fosfaatrechten. Fiscaal experts van het landbouwbedrijfsleven en de Belastingdienst die hierover in overleg zijn geweest, hebben de uitkomst gepubliceerd.

Al in maart 2017 werd door het Platform Landbouw een Werkgroep ingesteld die de opdracht kreeg om fiscale vragen rondom ‘fosfaatregelingen’ te inventariseren en te beantwoorden. Dit om zoveel als mogelijk aan de voorkant duidelijkheid te verschaffen aan melkveehouders, financieel dienstverleners en de Belastingdienst.

De werkgroep kreeg de naam Werkgroep Fiscale aspecten fosfaatregelingen melkveehouderij, al snel afgekort als Werkgroep Fosfaatrechten. De werkgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid (Belastingdienst, Ministerie van Financiën en Ministerie van LNV) en het landbouwbedrijfsleven (LTO NL en Vereniging VLB) en werd voorgezeten door Bert van den Kerkhof, voorzitter van de Vaksectie Recht van de Vereniging van accountants – en belastingadviesbureaus VLB.  De werkgroep is vijf keer bijeen geweest en heeft haar werkzaamheden afgerond met de publicatie van Vragen en Antwoorden waarvan u de integrale tekst ook onderstaand aantreft.

De 41 Vragen en Antwoorden zijn aldus ingedeeld:

INKOMSTENBELASTING: 1 t/m 33 met onderverdeling naar:

  1. IB-REGELINGEN REDUCTIE MELKPRODUCTIE: 1 t/m 3
  2. IB-SUBSIDIE BEDRIJFSBEEINDIGING MELKVEEEHOUDERIJ (STOPPERSREGELING): 4 t/m 10
  3. IB-REGELINGEN m.b.t. STELSEL FOSFAATRECHTEN: 11 t/m 33

ERF- EN SCHENKBELASTING: 34

OMZETBELASTING: 35 t/m 41

  1. OB-REGELINGEN REDUCTIE MELKPRODUCTIE: 35 t/m 37
  2. OB-SUBSIDIE BEDRIJFSBEEINDIGING MELKVEEEHOUDERIJ (STOPPERSREGELING): 38 en 39
  3. OB-REGELINGEN m.b.t. STELSEL FOSFAATRECHTEN: 40 en 41

 

mr. Bernadette M.J. Roos – van Diemen RB

secretaris Vaksectie Recht VLB, vlb@vlb.nl

Lees ook:

Lees meer