Skip to content

Melkveehouders moeten KringloopWijzer vóór 15 mei indienen

De melkveesector wil aantoonbaar verduurzamen. Daarom stelt de zuivelsector het indienen van de KringloopWijzer voor alle melkveehouders verplicht. Tot voorheen gold die verplichting alleen voor melkveehouders met een fosfaatoverschot. In 2017 moeten alle melkveehouders de KringloopWijzer over het jaar 2016 invullen en indienen. De uiterste indiendatum van de KringloopWijzer is 15 mei 2017. Lees meer