Skip to content

Reactie VLB op wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling

De VLB heeft d.d. 10 oktober jl. gereageerd op het wetsvoorstel over de afschaffing van de btw-landbouwregeling. Op vijf onderwerpen bepleit de VLB een aanpassing van het wetsvoorstel.

  1. De VLB bepleit dat de afschaffing van de landbouwregeling samenvalt met de invoering van de herziening omzetbelasting op kostbare diensten.
  2. De VLB bepleit dat de overgangsregeling (herziening van btw) ook geldt voor zelf opgefokt gebruiksvee.
  3. De VLB bepleit dat de overgangsregeling (herziening van btw) ook geldt voor vee dat met toepassing van de veehandelsregeling is aangekocht.
  4. De VLB voorziet een toename van administratieve lasten. Om de toename te voorkomen bepleit de VLB dat ondernemers met een afdracht van maximaal € 1.883 op jaarbasis, een jaaraangifte kunnen doen.
  5. De VLB bepleit dat de overgangsregeling rekening houdt met ondernemers met een mei-boekhouding.

De reactie is opgesteld namens de Vaksectie Recht van de VLB en aanreikt aan de woordvoerders belastingen van de Tweede Kamer.

mr. Bernadette Roos,

secretaris Vaksectie Recht VLB, tel. 073 5230412

Werkgroep Fosfaatrechten oktober 2017

De werkgroep fiscale aspecten fosfaatrechten melkveehouderij is vanaf eind mei vier keer bijeen geweest, voor het laatst op 30 augustus jl. Veel relevante vraagstukken zijn door de VLB ingebracht, veelal voorzien van een uitgebreide schriftelijke en ter vergadering van een mondelinge toelichting.

De belastingdienst, het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken hebben de vraagstukken in behandeling.

In het overleg met de Belastingdienst is (binnen het ‘Platform Landbouw‘ d.d. 5 oktober jl.) afgestemd dat eind oktober/begin november namens de werkgroep berichtgeving zal volgen. De VLB zal dit bericht op de website publiceren.  Eerder publiceerde de VLB n.a.v. de eerste vergadering  van de werkgroep op 23 mei jl.

 

Bernadette Roos, secretaris VLB.